Minimera

Hur fungerar bålstabilitetsträning i teorin?

I oktobernumret av Body skrev du ett intressant reportage om vanliga skador i gymmet. Bland annat visades exempel på bålstabiliserande övningar som kunde användas vid rehabilitering efter ryggskador. Jag själv har ryggbesvär som liknar beskrivningen för ”rygginsufficiens”. Vad är det bålstabiliserande träning åstadkommer och hur ofta bör träningen göras för bästa effekt?

/Henrik 
 
Bålen regleras av ett inre och yttre muskelsystem. Det yttre består av bl.a. rectus abdominis, erector spinae, obliquus externus och quadratus lumborum. Dess främsta uppgift är att utveckla kraft och rörelse mellan över- och underkroppen. Det inre systemet utgörs av transversus abdominis, obliquus internus, multifidus och rotatores. Dessa utgör stöd till de ytligt mobiliserande musklerna samtidigt som de har till uppgift att stabilisera kotpelaren. Till det inre muskelsystemet räknas också diafragma (andningsmuskeln) och bäckenbotten. Man kan därför säg att andningen och bålstabilitet har en nära koppling.
 
När man pratar om bålstabilitetsträning avser man det inre djupa muskelsystemet. Syftet med träningen är att förbättra den neuromuskulära kontrollen av dessa muskler och avlasta ryggradens ligament och diskar. Hos personer med kroniska ryggproblem ser man ofta att det inre muskelsystemet blivit helt eller delvis utslaget. Detta gör att det yttre muskelsystemet tvingas att arbeta hårdare och ta över vissa stabiliserande funktioner. Detta skapar snabbt muskelobalanser och överaktivitet i mobiliserande muskler som t.ex. erector spinae, iliopsoas och quadratus lumborum. Med tiden uppstår rörelsedysfunktioner i ländrygg och bäcken som ger påverkan på ligament och diskar med smärta som följd. 

Den bålstabiliserande träningen är inte fysisk utmattande som vanlig träning och kan därför göras mer frekvent. 10-15 min per dag kan vara en bra riktlinje inledningsvis. I takt med att funktionen i ryggen förbättras och smärtan minskar kan träningstillfällena glesas ut. För att bibehålla en bra funktion rekommenderas ett kontinuerligt underhåll 1-2 ggr per vecka. 

 
 

 

© Spinal Balans | Hälsingegatan 5 | 133 23 Stockholm | info@spinalbalans.se